AKTUALNOŚCI:

POSIADAMY ZEZWOLENIA NA PRZEWÓZ PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO KATEGORII 2 ORAZ KATEGORII 3

 

 

 

 

HONEST – kompleksowy odbiór odpadów.

 

 

Specjalizujemy się w kompleksowym odbiorze każdego rodzaju odpadów. Pomagamy  wytwórcom  i   posiadaczom   odpadów w profesjonalny sposób usuwać odpady zgodnie z wymaganiami obowiązującymi zarówno w prawie polskim jak i w Unii Europejskiej.

 

Posiadamy stosowne zezwolenia dotyczące transportu wszystkich odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. 

 

Współpracujemy z innymi firmami specjalizującymi się w każdej dziedzinie związanej z  odpadami. Posiadamy umowy konsorcjum z innymi firmami. Oferujemy usługi transportu oraz brokerskie w zakresie unieszkodliwiania odpadów na najdogodniejszych warunkach: najszybciej, najtaniej oraz najbardziej ekologicznie. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i chłonni rozwoju, aby współpraca z nami odbywała się na coraz wyższym poziomie, a jednocześnie, aby nasza działalność wpływała coraz korzystniej na środowisko.

Odbieramy:

Makulaturę

Odczynniki chemiczne

Odpady poprodukcyjne

Przeterminowane produkty spożywcze

Odpady przemysłowe

Oleje przepracowane

Przeterminowane leki

Wielkogabarytowe

Tworzywa sztuczne

Materiały i czyściwa

Resztki pokonsumpcyjne

Zużyte baterie

Źródła światła

Zużyty sprzęt elektroniczny

DLACZEGO MY ?

  • Oferujemy załadunek i fachową obsługę
  • Zapewniamy transport z miejsca wyznaczonego przez wytwórcę
  • Dostarczamy pojemniki i opakowania w zależności od potrzeb klienta
  • Wystawiamy dokumenty potwierdzające odbiór i utylizację odpadów
  • Gwarantujemy najszybszy na rynku czas realizacji


    Zapewniamy profesjonalną i bezpieczną obsługę odbioru, a poprzez partnerów biznesowych współpracujących w ramach Zintegrowanego Systemu Zbiórki i Przemysłowego Zagospodarowania Odpadów, gwarantujemy odbiór z terenu całego kraju. Dysponujemy doświadczeniem i wykwalifikowana kadrą. Prowadzimy i rozwijamy działalność gospodarczą, w harmonii ze środowiskiem naturalnym i społecznym.

Biuro posiadamy w Świdniku, a usługi prowadzimy nie tylko na terenie Lublina i w okolicach, ale w całym województwie Lubelskim.