Honest Odpady

Honest Odpady

Wywóz odpadów niebezpiecznych

Są to odpady stanowiące szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska naturalnego.  Ich unieszkodliwianie odbywać się może jedynie  w specjalnie do tego przystosowanych zakładach oraz pod restrykcyjną kontrolą. Odpady niebezpieczne kojarzone są głównie z przemysłem, jednak i gospodarstwa domowe są źródłem ich wytwarzania.

Poniższa lista  zawiera najczęściej spotykane odpady niebezpieczne, z którymi mamy do czynienia w życiu codziennym, a ich wyrzucanie razem z odpadami komunalnymi jest niedozwolone:

–  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny /RTV i AGD/
–  resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środki do konserwacji i ochrony drewna
–  rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam
–  aerozole, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji
–  środki ochrony roślin
–  odpady zawierające rtęć, np. świetlówki (uwaga! tradycyjne żarówki nie są odpadem niebezpiecznym), termometry, przełączniki
–  baterie i akumulatory
–  zużyte kartridże i tonery
–  przepracowane oleje
–  przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki, bez opakowań handlowych i ulotek

Call Now Button